AI là gì? Ứng dụng thế nào trong thiết kế sáng tác Kiến trúc?

Trí tuệ nhân tạo hay trí thông minh nhân tạo (Artificial intelligence  – viết tắt là AI) là một ngành thuộc lĩnh vực khoa học máy tính (Computer science). Là trí tuệ do con người lập trình tạo nên với mục tiêu giúp máy tính có thể tự động hóa các hành vi thông minh như con người.

Trí tuệ nhân tạo khác với việc lập trình logic trong các ngôn ngữ lập trình là ở việc ứng dụng các hệ thống học máy (machine learning) để mô phỏng trí tuệ của con người trong các xử lý mà con người làm tốt hơn máy tính. Cụ thể, trí tuệ nhân tạo giúp máy tính có được những trí tuệ của con người như: biết suy nghĩ và lập luận để giải quyết vấn đề, biết giao tiếp do hiểu ngôn ngữ, tiếng nói, biết học và tự thích nghi,…

Vậy trí thông minh nhân tạo có thay thế các KTS, nhà thiết kế được không? Hay chúng ta sẽ ứng dụng trí thông minh nhân tạo trong thiết kế sáng tác Kiến trúc? Tất cả những điều này sẽ được giới thệu và trao đổi trong buổi Tọa đàm do khoa Kiến trúc tổ chức trong tháng 8/2023.

PS: Bài viết có mượn một vài hình ảnh của PGS.KTS Nguyễn Vũ Phương