cơ cấu tổ chức

Thanh bên phải

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1.Các ngành đào tạo

Các ngành đào tạo    Từ nămTuyển sinh hàng nămCấp bằng
Kiến trúc1961350 SV – 450Kiến trúc sư

2.Đào tạo sau đại học

Khoa Kiến trúc tham gia đào tạo sau đại học trình độ thạc sĩ và tiến sĩ các ngành Kiến trúc, Quy hoạch và Quản lý đô thị; tham gia giảng dạy các khóa đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ sau đại học, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước theo hướng hiện đại hóa và hội nhập Quốc tế.

3.Nghiên cứu khoa học

Bên cạnh chức năng đào tạo, Khoa Kiến trúc còn tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên gồm: Thực hiện đề tài NCKH các cấp; viết bài báo khoa học, tham gia hội thảo khoa học trong nước và Quốc tế; biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy; dịch sách, chuyên khảo; tổng hợp kinh nghiệm thực tế sản xuất. Hàng năm Khoa cũng tổ chức các hội thảo khoa học và hướng dẫn hơn 40 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên. Các hướng nghiên cứu khoa học của Khoa hiện nay là:

– Nghiên cứu bảo tồn di sản Kiến trúc & Đô thị.

– Nghiên cứu lý luận phê bình Kiến trúc.

– Nghiên cứu công nghệ, tiêu chuẩn thiết kế Kiến trúc đô thị, nông thôn.

– Nghiên cứu mô hình, giải pháp các thể loại công trình: kiến trúc nhà ở; công cộng; công nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển ngành xây dựng và sự phát triển của xã hội.
– Nghiên cứu phát triển kiến trúc bền vững theo hướng công trình xanh thích ứng với biến đổi khí hậu và thiết kế tiết kiệm năng lượng.

4.Hợp tác nghiên cứu đào tạo và chuyển giao công nghệ

Khoa Kiến trúc đã có quan hệ với nhiều trường đại học và tổ chức quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và các mặt hoạt động khác, tiêu biểu là: Trường Đại học Nottingham (Anh); Trường Đại học Tổng hợp Singapore; Trường Đại học Melbourne (Úc); Trường Đại học Mỹ thuật Milan (Italia); Trường Đại học Torino (Italia); Đại học Kitakyushu và Nagoya (Nhật Bản)… Khoa Kiến trúc đã hợp tác với nhiều công ty trong nước và Quốc tế về chuyển giao công nghệ như: VNCC; Công ty Gansam (Hàn Quốc); Hãng sơn Spec, BKAV… Bên cạnh đó, các KTS của Khoa đã tham gia thiết kế nhiều công trình kiến trúc, quy hoạch, xây dựng lớn nhỏ trên mọi miền đất nước đưa các kinh nghiệm thực tế vào nội dung đào tạo.

5.Cơ sở vật chất

– Văn phòng khoa Kiến trúc.

– 6 Văn phòng Bộ môn kết hợp với hệ thống Xưởng thực hành gồm: 6 xưởng Kiến trúc, 1 xưởng riêng cho lớp K+.

– Phòng tư liệu phục vụ cho nghiên cứu và học tập.

– Phòng trưng bày và triển lãm kiến trúc.