Chúc mừng 62/79 nhóm sinh viên NCKH

Năm học 2023-2024 số lượng sinh viên đăng ký tham gia NCKH rất cao. Kết quả có 62/79 đề tài  đã hoàn thành và được nghiệm thu. Xin chúc mừng các em.

NCKH SV 2023-2024