Về việc phát động tổ chức “Giải thưởng Kiến trúc xanh sinh viên 2024”

THÔNG BÁO.
Ban tổ chức Giải thưởng “Kiến trúc xanh sinh viên” xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của các Bộ ban ngành, Hiệp hội, Viện nghiên cứu, các Tổ chức, Doanh nghiệp và các Trường Đại học dành cho Giải thưởng trong các năm vừa qua.
Tiếp nối thành công của sự kiện, Viện Khoa học công nghệ Đô thị xanh thông báo Ban tổ chức chính thức phát động và triển khai tổ chức sự kiện Giải thưởng
“Kiến trúc xanh sinh viên 2024” bắt đầu từ tháng 03/2024.
Ban tổ chức sẽ tiến hành nhận đồ án từ ngày phát động đến hết ngày 15/08/2024, tiến hành chấm đồ án trong tháng 09/2024. Lễ trao giải và triển lãm trưng bày đồ án dự kiến tổ chức vào cuối tháng 09/2024 (thông tin chính thức sẽ được thông báo sau).
Thay mặt Ban tổ chức, Viện Khoa học công nghệ Đô thị xanh, khoa Kiến trúc xin thông báo tới sinh viên khoa Kiến trúc, Quy hoạch quan tâm có thể tham gia tạo nên thành công của sự kiện Giải thưởng năm nay.
IGU_Thông báo về việc phát động tổ chức Giải thưởng KTXSV 2024 THỂ LỆ GIẢI THƯỞNG 2024