Giới thiệu

Khoa Kiến Trúc – Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội

Trải qua gần 60 năm xây dựng và trưởng thành từ năm 1961 đến nay, Khoa Kiến trúc – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã đào tạo được hơn 8.000 kiến trúc sư, 660 thạc sĩ và 42 tiến sĩ kiến trúc, nhiều người trong số đó đã trở thành những nhà khoa học GS, PGS, là lãnh đạo ở các cơ quan quản lý Nhà nước và quản lý các doanh nghiệp, đặc biệt là nhiều thế hệ kiến trúc sư có uy tín đã được ghi nhật qua các giải thưởng kiến trúc trong nước và quốc tế của UIA, ARCASIA, giải thưởng nhà nước và giải thưởng kiến trúc quốc gia. Sinh viên Khoa Kiến trúc tích cực tham gia các hoạt động: Văn nghệ, thể thao, các hoạt động tình nguyện, hoạt động xã hội,… với sự nhiệt huyết, đam mê sáng tạo và để lại ấn tượng sâu sắc với các giải thưởng Loa Thành, Futurarc, Insee, AYDA,… Tập thể Khoa, các Bộ môn và nhiều cá nhân đã được tặng thưởng Huân Chương lao động của Nhà nước, bằng khen của Chính phủ và Bộ Xây dựng. Nhờ sự kế thừa và phát huy từ các thế hệ đi trước, Khoa Kiến trúc – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội luôn khẳng định được vị thế là cơ sở đào tạo kiến trúc sư hàng đầu của cả nước.

NGUỒN NHÂN LỰC đội ngũ giảng viên cơ hữu và kiêm nhiệm của Khoa bao gồm 78 giảng viên trong đó có 3 PGS, 18 TS và 60 ThS, KTS. Các giảng viên được biên chế tại 8 Bộ môn giảng dạy các môn lí thuyết, thực hành và đồ án chuyên ngành. Văn phòng Khoa gồm 2 giảng viên là trợ lí cho Ban chủ nhiệm khoa về công tác đào tạo, quản lí sinh viên và 3 thư kí khoa.

CƠ SỞ VẬT CHẤT hiện có Văn phòng Khoa Kiến trúc, 7 văn phòng bộ môn kết hợp với hệ thống 7 xưởng thực hành kiến trúc. Cùng với đó là Phòng tư liệu phục vụ cho nghiên cứu và học tập và Phòng trưng bày và triển lãm kiến trúc – mĩ thuật.

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO KHOA KIẾN TRÚC

TS.KTS Vương Hải Long – Trưởng Khoa

TS.KTS Nguyễn Trí Thành – Phó trưởng Khoa

TS.KTS Đặng Hoàng Vũ – Phó trưởng Khoa

ThS.KTS Nguyễn Trần Liêm – Phó trưởng Khoa

ThS.KTS Nguyễn Xuân Quang – Phó BM, phụ trách BM Cơ sở KT

PGS.TS.KTS Khuất Tân Hưng – Trưởng BM LS & BT di sản KT

PGS.TS.KTS Phạm Trọng Thuật – Trưởng BM Kiến trúc Nhà ở

ThS.KTS Nguyễn Quốc Khánh – Phó BM phụ trách BM KTCN

ThS.KTS Lê Hương Giang – Trưởng BM HÌnh học họa hình

Đào tạo sau đại học
Khoa Kiến trúc tham gia đào tạo sau đại học trình độ thạc sĩ và tiến sĩ các ngành Kiến trúc, Quy hoạch và Quản lí đô thị; tham gia giảngdạy các khóa đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ sau đại học, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước theo hướng hiện đại hóa và hội nhập Quốc tế.

Nghiên cứu khoa học
Bên cạnh chức năng đào tạo, Khoa Kiến trúc còn tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên gồm: thực hiện NCKH các cấp; viết bài báo khoa học, tham gia hội thảo khoa học trong nước và Quốc tế; biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy; dịch sách, chuyên khảo; tập hợp kinh nghiệm thực tế sản xuất. Hàng năm Khoa cũng tổ chức các hội thảo khoa học và hướng dẫn hơn 30 đề tài NCKH của sinh viên. Các hướng NCKH của khoa hiện nay là:

– Nghiên cứu bảo tồn di sản kiến trúc và đô thị.
– Nghiên cứu lí luận phê bình kiến trúc.
– Nghiên cứu công nghệ, tiêu chuẩn thiết kế kiến trúc đô thị, nông thôn.
– Nghiên cứu mô hình, giải pháp các thể loại công trình: kiến trúc nhà ở; công cộng; công nghiệp đáp ứng nhu cầu phát triển ngành xây dựng và sự phát triển của xã hội.
– Nghiên cứu phát triển kiến trúc bền vững theo hướng công trình xanh thích ứng với biến đổi khí hậu và thiết kế tiết kiệm năng lượng.
Hơp tác nghiên cứu đào tạo và chuyển giao công nghệ
Khoa Kiến trúc đã có quan hệ với nhiều trường Đại học và các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, NCKH và các mặt hoạt động khác, tiêu biểu là: Trường Đại học Nottingham (Anh); Trường Đại học Tổng hợp Singapore; Trường Đại học Melbourne (Úc); Trường Đại học Torino (Italia); Trường Đại học Kitakyushu và Nagoya (Nhật Bản)… Khoa Kiến trúc đã hợp tác với nhiều công ty trong nước và Quốc tế về chuyển giao công nghệ như: VNCC, Công Ty Gansam (Hàn Quốc), Hãng sơn Spec, BKAV… Bên cạnh đó, các KTS của Khoa đã tham gia thiết kế nhiều công trình kiến trúc, quy hoạch, xây dựng lớn nhỏ trên mọi miền đất nước đưa các kinh nghiệm thực tế và nội dung đào tạo.