LỊCH SỬ KHOA KIẾN TRÚC

 

GIỚI THIỆU LỊCH SỬ KHOA KIẾN TRÚC

– Ngày 8/6/1961, Chính phủ có Văn bản số 1972.CN, cho phép Bộ Kiến Trúc mở lớp đào tạo KTS. Đây có thể coi là mốc thời gian đầu tiên cho sự hình thành của Khoa Kiến trúc.
– Ngày 3/9/1961, Khai giảng khóa 1, được biên chế thành ngành Kiến trúc khóa VI Trường Đại Học Bách khoa Hà Nội. Ban lãnh đạo lớp đào tạo do Thứ Trưởng KTS. Nguyễn Cao Luyện, KTS. Nguyễn Nghi là phó ban phụ trách công tác giáo vụ.
Những nhà giáo đầu tiên là các thầy giáo KTS. Vũ Tam lang, HS. Đặng Quý Khoa, KS. Dương Tiến Thọ, KS. Lê Văn Hội, KS. Nguyễn Văn Tợ, KS. Nguyễn Khánh Hội. Năm 1962, 1963 có thêm KS. Dương Văn Cánh và KTS. Huỳnh Lẫm.
Cán bộ Kiến Trúc tham gia giảng dạy có KTS. Nguyễn Văn Ninh, KTS. Hoàng Như Tiếp, KTS. Trần Hữu Tiềm, KTS. Tạ Mỹ Duật, KTS. Đoàn Văn Minh, KTS.Đoàn Ngọ, KTS. Nguyễn Ngọc Chân, KTS. Khổng Toán, TS.KTS. Vương Quốc Mỹ, KTS. Nguyễn Hữu Thứt, KS. Vũ Thận, KS. Nguyễn Văn Tài, KS. Trịnh Hoài Linh, KS. Phạm Đình Biều… Cán bộ giảng dạy Mỹ Thuật có các họa sỹ: Trần Văn Cẩn, Nguyễn Đức Nùng, Lương Xuân Nhị, Vương Trình, Ngô Tôn Đệ, Trịnh Thiệp, Nhà Điêu khắc Lê Công Thành… Cán bộ giảng dạy các môn cơ sở và kỹ thuật cơ sở: Thái Thanh Sơn, Tô Xuân Dũng, Hoàng Văn Thân, Nguyễn Bân, Lều Thọ Trình, Trương Hùng Thiên, Nguyễn Văn Yên, Nguyễn Kim Luyện, Nguyễn Thái…
– Ngày 16/10/1963, lớp đào tạo Kiến trúc sư chuyển từ Trường Đại học Bách khoa về cơ sở Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội. Tháng 11/1963, hình thành bộ máy tổ chức và triển khai việc giảng dạy và học tập.
– Ngày 7/6/1967 Chính phủ có Quyết định sáp nhập lớp Kiến trúc sư vào Trường Đại học Xây dựng thành Khoa Kiến trúc Đô thị.
-Ngày 17/9/1969 Chính phủ đã có Quyết định 181/CP về việc thành lập Đại học Kiến trúc, địa điểm tại Hà Đông. Ngày mới thành lập, Khoa Kiến trúc có 4 bộ môn: Mỹ thuật, Kiến trúc dân dụng, Kiến trúc Công nghiệp, Quy hoạch Đô thị & Nông thôn.
– Từ khi thành lập đến nay, công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học không ngừng được cải tiến và đã đem lại chất lượng cao trong công tác đào tạo KTS. Vào thời điểm 1996, lần đầu tiên mô hình đào tạo KTS theo xưởng ra đời và đã có hai lần chuyển đổi mô hình cho phù hợp với xu thế đào tạo KTS trên thế giới.