ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN CTĐT NGÀNH KIẾN TRÚC ĐHKTHN 2022

Đề cương chi tiết các học phần ngành Kiến trúc của Khoa Kiến trúc Đại học Kiến trúc Hà Nội có thể download ở link dưới đây

De cuong chi tiet Kien truc 2022