Khóa đào tạo Kiến trúc sinh khí hậu cấp chứng nhận chính thức mở đăng ký miễn phí

🔴 Đăng ký ngay số lượng có hạn:
🔴 Chi tiết khoá học:
——
Hình thức: Trực tuyến (Zoom)
Số lượng : 5 buổi đào tạo (2 buổi học, 2h/ buổi, hàng tuần) + 2 buổi Hội thảo Tổng kết.
Thời gian: 2 buổi/tuần, từ 09/05 đến 09/06/2022
Ngôn ngữ: Tiếng Việt & Tiếng Pháp
Đối tượng: nhà hoạch định, đầu tư, kiến trúc sư, kỹ sư, v.v.. trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam
Mục tiêu của khóa đào tạo này là cung cấp cho các đơn vị ở Việt Nam phương pháp thiết kế vi khí hậu để áp dụng trong các dự án xây dựng mới nhằm giảm năng lượng vận hành và cải thiện tiện nghi nhiệt. Khóa đào tạo này được thiết kế dựa trên việc học hỏi từ 2 dự án thí điểm do Cơ quan Chuyển đổi Sinh thái Pháp (ADEME) hỗ trợ trong khuôn khổ phối hợp với Bộ Xây dựng Việt Nam.
Tham gia chương trình, học viên sẽ nhận được:
• Hiểu rõ tầm quan trọng của việc xem xét áp dụng các giải pháp thiết kế sinh khí hậu ngay từ khi bắt đầu quá trình thiết kế tòa nhà.
• Có được kiến thức về cách áp dụng các nguyên tắc thông gió tự nhiên để tận dụng tốt nhất khí hậu địa phương trong việc đảm bảo tiện nghi nhiệt với nhu cầu năng lượng tối thiểu, bất kể tòa nhà có được lắp máy lạnh hay không.
• Làm quen với sáng kiến của Pháp cung cấp hạn mức tín dụng để tài trợ cho các nhà đầu tư bất động sản Việt Nam với các dự án xây dựng hiệu quả năng lượng và tiện nghi nhiệt, đồng thời tạo điều kiện tiếp cận tín dụng cho nhà ở thu nhập trung bình với lãi suất ưu đãi.
Sau khi hoàn thiện khoá học, người tham dự sẽ có cơ hội nhận được Chứng nhận tham gia cung cấp bởi BTC.
—-
Hotline: 024 6655 3445 (Ms. Thu)
Bộ Xây Dựng/MOC: https://moc.gov.vn/
[BIOCLIMATIC DESIGN ONLINE TRAINING] REGISTRATION OPEN ❗ 📣
——–
🔴 Registration Form :
🔴 Agenda :
——–
Training format: Online via Zoom Meeting
Training Duration:5 training sessions (2 sessions, each of 2 hours, per week) + 2 workshops
Language : Vietnamese and French
Training Beneficiaries: Professionals from the building sector in Vietnam (developers, architects, engineers, building sustainability practitioners)
The objective of this training is to provide Vietnamese actors with a bioclimatic design method to apply in new construction projects to lower operating energy and improve thermal comfort. This training is designed based on the learning from the 2 pilot projects supported by ADEME in the framework of collaboration with the Ministry of Construction of Vietnam.
It is expected that after the completion of the training, the trainees would:
Have a good understanding of the importance of taking into consideration the principles of bioclimatic architecture right from the start of the building design process itself
Gain knowledge on how the adoption of natural ventilation principles can help to make the best use of the local climate in ensuring thermal comfort with minimal need for energy, irrespective of whether the building is air-conditioned or not
Be familiar with the French initiative to provide a line of credit to finance Vietnamese property developers with energy-efficient and thermal comfort building projects, and to facilitate access to credit for middle-income housing with concessional rates.
After completing the training program, learners will have the chance to receive the certificate provided by the organizers.
—-
Hotline: 024 6655 3445
Bộ Xây Dựng/MOC: https://moc.gov.vn/