Cuộc thi Kiến trúc quốc tế FuturArc Prize (FAP) 2024 với chủ đề “Architecture for Life After”

BCI Central có phối hợp với khoa Kiến trúc để giới thiệu Cuộc thi Kiến trúc quốc tế FuturArc Prize (FAP) 2024 với chủ đề Architecture for Life After đến các Sinh viên Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Cuộc thi sẽ giúp các em có thêm cơ hội cọ xát thực tế, áp dụng những kiến thức đã học ở trường vào thực tiễn.

Khoa sẽ tổ chức buổi phổ biến Cuộc thi để các Sinh viên nắm thời gian và đăng ký tham gia. Thời gian, cụ thể link sẽ thông báFuturArc Prize 2024 Brief – Eng & Vieto sau.