CHIÊM NGƯỠNG “THE SOUL OF BRICK” – GIẢI NHÌ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC DÀNH CHO SINH VIÊN ARCASIA 2023

CHIÊM NGƯỠNG “THE SOUL OF BRICK” – GIẢI NHÌ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC DÀNH CHO SINH VIÊN ARCASIA 2023
Nhóm thực hiện: Sinh viên Trần Khoa Thành, Đặng Lê Như Ngọc, Nguyễn Minh Ngọc – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
Ý tưởng:
Mang Thít là làng nghề sản xuất gạch gốm nổi tiếng một thời, các lò gạch tròn nơi đây mang ý nghĩa biểu tượng to lớn cho một thời kỳ phát triển nghề gạch Vĩnh Long. Hiện nay, số lượng miệng lò còn lại là rất ít, phần lớn đã bị dỡ bỏ, gây ra nhiều hệ luỵ ảnh hưởng tới kế sinh nhai của người dân cũng như môi trường.
Đứng trước bối cảnh đó, di sản này xứng đáng được trao cơ hội để được bảo tồn và phát triển, để được tái sinh và tạo ra các giá trị mới.
Với lợi thế vật chất từ nghề sản xuất gạch nung và những lò gạch biểu tượng, đồ án tích hợp phát triển cảnh quan sinh thái sông nước của vùng kênh Thầy Cai, chuyển đổi các lò gạch trở thành các vườn ươm sinh thái và trưng bày nghệ thuật có công năng đối nghịch với sự gây ô nhiễm của nghề làm gạch trong quá khứ.
Bằng một loạt phương pháp đánh giá phân loại hình thái lò gạch, quy hoạch phân vùng phát triển hạ tầng và các biện pháp bảo vệ wetland – đem lại sự đa dạng sinh học mặt nước, đồ án tạo nên một di sản văn hoá chiến lược, đón đầu được xu hướng tương lai, đem lại nguồn lợi cho cả chính quyền lẫn người dân, nâng cao chất lượng đời sống cho người dân Mang Thít.
Mời các bạn chiêm ngưỡng The Soul of brick của nhóm sinh viên Khoa Kiến trúc HAU.